O Trainee programu

Komplexní vzdělávací programy společnosti Woodcote, kterým se rovněž říká „Woodcote akademie“, vám poskytnou pro-středky potřebné k dosažení úspěchu v rámci naší společnosti. Ve Woodcote akademii budete osobně pracovat přímo od samého základu v praxi a dostanete příležitost prozkoumat charakteristické rysy naší společnosti, které se pak budou ho-dit pro rozšíření vašich osobních dovedností a zájmů. Společ-nost Woodcote si cení investic vkládaných do každého spolu-pracovníka, což je i důvod, proč budete navštěvovat náš jed-notýdenní “Program vzdělání a hodnot” v místě naší centrály jako součást vašeho dalšího vzdělání. Informujte se o celo-denních vzdělávacích programech společnosti Woodcote a zjistěte, který z nich by se nejlépe hodil pro rozvoj vašeho od-borného potenciálu. 

 

"Patříme k nejlepších zaměstnavatelům ve střední Evropě."

Více než 600 vynikajících zaměstnanců ve dvou zemích je základem našeho úspěchu a dělá naši společnost skutečně výjimečnou. Pokud se ucházíte o práci ve společnosti Woodcote, máte příležitost nastoupit do společnosti, která je uznávaná za to, že si váží svých lidí na všech úrovních organizace.

 

Seznamte se s naším trainee programem WOODCOTE a zjistěte, jak může přispět k vaší úspěšné kariéře. Těšíme se na vaše odpovědi.