ladenburger logo

Ladenburger

Tradiční dřevozpracovatelská společnost Holzwerke Ladenburger dodává precizně zpracované dřevo díky nejmodernějším technologiím, které se s tímto nejstarším materiálem dokonale snoubí. Společnost si je dobře vědoma, odkud surovina pro jejich výrobu pochází, což dokazuje i její aktivní zapojení do programu na ochranu lesa a trvale udržitelné hospodaření PEFC.