Po zaschnutí lepicí hmoty tepelnou izolaci k fasádě ještě ukotvíme pomocí fasádních talířových hmoždinek. Nejdříve vyvrtáme otvor, do kterého vložíme hmoždinku s talířem a poté zatlučeme trn, který ji roztáhne a ukotví ve zdivu. Ve finále zaslepíme otvor v izolaci, vyfrézovaný pro talíř hmoždinky.

Pro správnou funkci kotvení je třeba vybrat příslušný druh hmoždinky podle druhu a tloušťky izolantu, výšky zateplovaného pláště budovy a druhu zdicího materiálu.