Penetrace slouží pro sjednocení a zpevnění podkladu, omezení savosti a zvýšení přilnavosti další vrstvy. Kvalitně provedená penetrace předchází pnutí při vysychání a následnému oddělení nebo poškození navazujících vrstev. Penetrace je v rámci pracovního postupu podceňovaný ale důležitý krok, který ovlivňuje výslednou kvalitu a celkovou spotřebu materiálu.