Vybavení pro uskladnění, odvod a následné využití dešťové vody, která se v současnosti stává vyhledávaným a ekologickým zdrojem vody.