Přibližně 3/4 energie, kterou v domácnosti spotřebujeme, připadá na vytápění. Tepelnou izolací docílíme úspory nákladů na vytápění nebo klimatizaci a výrazného zlepšení teplotní pohody uvnitř budov. Investice do kvalitní tepelné izolace se relativně brzy vrátí. Další neméně podstatnou funkcí tepelné izolace je účinná zvuková izolace a ochrana proti požáru. Kromě minerální vaty a polystyrenu v nabídce najdete další druhy tepelné izolace pro aplikace se specifickými požadavkami.