Protipožární systémy musí splňovat nejpřísnější normy řady ČSN 7308, které zajišťují jak předcházení vzniku požáru, tak případnému šíření ohně a kouře. Hodnotí se jak chování stavebního materiálu při hoření, tak požární odolnost, která je měřena časem na bezpečné opuštění budovy.