Kovové podhledy mají dlouhou životnost a snadno se udržují. Uplatnění najdou například tam, kde jsou kladeny vyšší technické požadavky z hlediska obslužnosti, požární bezpečnosti, nebo nároků na sterilitu prostředí.