Střešní fólie ve skladbě střechy slouží jako součást hydroizolačního a tepelně-izolačního systému. Podle funkce je dělíme na paropropustné fólie, parotěsné fólie (parozábrany) chránící tepelnou izolaci před vlhkem, vodotěsné fólie (membrány) a reflexní fólie, které plní funkci tepelné izolace.