Mezi základními lepicími maltami najdete kvalitní univerzální lepidla pro obklady a dlažbu, která nemají žádné speciální přidané vlastnosti.