Beton je stavební materiál, který se používal již ve starověkém Římě. Nejčastěji je složen z vody, cementu, písku, kameniva a dalších přísad zajišťujících lepší zpracovatelnost a delší životnost.

Vodostavební beton je určen pro spodní stavbu, která má zabránit průniku vody. Jeho složení  zajišťuje minimální hloubku průsaku stanovenou normou
ČSN EN 206 a eliminuje vznik trhlin.