Pokud není estetickým záměrem nechat vyniknout režné zdivo z tvrdých cihel, hladkou stěnu docílíme nahozením omítky (nebo stěrkou), která srovná nerovnosti a zakryje veškerou vestavěnou instalaci. Finálního vzhledu a ochranné vrstvy zpravidla docílíme výmalbou (případně do módy vracejícími se tapetami) nebo obložením.

Omítka se míchá z malty obsahující vápno, písek, vodu, případně cement a další přísady, které omítce přidávají další speciální požadované vlastnosti - sanační nebo tepelně izolační. Na výběr máte z řady hotových směsí, které stačí rozmíchat s vodou.

Venkovní omítky musí splňovat zvýšené nároky, zejména na odolnost vůči povětrnostním vlivům. Vrchní štuková vrstva oproti vnitřní omítce obsahuje vysoký podíl cementové složky a písek hrubší zrnitosti. Pro zateplovací systémy jsou vhodné pastovité akrylátové nebo silikonové omítky s přidanými vlastnostmi, díky kterým jsou vodoodpudivé, paropropustné, odolné vůči dešti a průmyslovým exhalacím, zabraňují tvorbě plísní nebo řas a mají samočistící schopnost.