Cement je stavební pojivo, které slouží jako přísada maltových a betonových směsí již od antiky a následně středověku. O životnosti cementu svědčí i takové stavby, jako je kopule Pantheonu v Římě nebo pražský Karlův most.

Pálením vápence s příměsí jílu nebo písku se vyrábí nejrozšířenější druh – portlandský cement s obsahem oxidu vápenatého a oxidu křemičitého.

Cement je pro životní prostředí bezproblémový materiál, při ručním zpracování je však po smíchání s vodou silně zásaditý a proto je žádoucí používat ochranné pomůcky, které mohou zabránit vdechnutí cementového prachu nebo potřísnění louhem.