Vápenocementová omítka je 10–15mm jednovrstvá omítka z vápenocementové malty, která se zatírá dřevěnými hladítky. Vápenocementové omítky jsou vhodné zejména do místností se zvýšenou vlhkostí a pro zdivo s vyšším rizikem mechanického opotřebení.