Štuk je finální tenká tvrdá a křehká vrstva omítky, která svůj název převzala z italštiny a plní ochrannou a estetickou funkci. Míchá se ze směsi jemného písku, vápna, případně cementu nebo sádry.

Dekoratérské štukatérské umění zásadně ovlivňovalo podobu architektury od antiky přes baroko až po renesanci a secesi. Od štukových ornamentů se zhruba od 2. pol. 19. stol. postupně upouštělo, až štukatérské řemeslo téměř vymizelo.