Penetrace slouží pro sjednocení a zpevnění podkladu, omezení savosti a zvýšení přilnavosti další vrstvy materiálu. Kvalitně provedená penetrace předchází pnutí při vysychání a následnému loupání dalších vrstev, případně tvorbě fleků. Penetrace je v rámci pracovního postupu podceňovaný ale důležitý krok, který ve výsledku šetří čas a snižuje spotřebu dalšího nanášeného materiálu.