Hydroizolační nátěry a stěrky slouží k ochraně kritických částí stavby proti vodě, vlhkosti, nebo radonu.