Beton je stavební materiál, který se používal již ve starověkém Římě. Nejčastěji je složen z vody, cementu, písku, kameniva a dalších přísad zajišťujících lepší zpracovatelnost a delší životnost.

Vysoce vodopropustný drenážní beton slouží k odvodu dešťové vody do podloží. Lze tak dosáhnout i významné úspory na poplatku za dešťovou vodu zastavěného území. Drenážní beton je vhodný pro pochozí i pojezdovou vrstvu.