Stavební desky OSB pro konstrukci stěn, podlah a střech v suchém i vlhkém prostředí mají další bohaté možnosti využití díky svým vlastnostem, jako jsou např. odolnost proti zatížení, vlhkosti i požáru, tvarová stálost, nebo výborné izolační vlastnosti.