Asfaltové pásy a pásy z oxidovaného asfaltu sloužící jako parozábrana ve střešních pláštích nebo spodní vrstvě vícevrstvé vodotěsné izolace.