Pórobeton je speciální druh betonu, který má díky vysoké pórovitosti nižší objemovou hmotnost a vylepšené tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Použití pórobetonu umožňuje snížit spotřebu materiálu a náklady na dopravu.

Pórobeton se skládá z jemně namletého písku, vápna, cementu, vody a kypřící látky. Po ztuhnutí hmoty ve formě se surové pórobetonové bloky přesně přiříznou a vodní párou při teplotě 200 ˚C vytvrdí. Po vysušení zůstane v pórech tepelně izolující vzduch.

Vznikající kondenzát, pára, zbylé energie a suroviny se při výrobě vrací zpět do oběhu. Při výrobě pórobetonu z čistě přírodních surovin nevznikají žádné škodlivé látky, které by mohly znečistit vzduch, vodu nebo zeminu.