Cihla je základní stavební prvek, zpravidla ve tvaru kvádru s poměrem stran 4:2:1. V naší nabídce najdete klasické pálené keramické cihly, betonové, porobetonové i vápenopískové cihly a samozřejmě také zdicí malty.