Hrubá stavba

Základní stavební materiály, které najdete v naší nabídce, jsou určeny především pro kompletní hrubou stavbu rodinných domů, klasickou bytovou zástavbu a zděné stavby pro občanskou vybavenost.

Klasický způsob stavby domů a tradiční stavební zdicí materiály mají i dnes své nezastupitelné místo. Roky prověřené stavařské principy stále převažují nad alternativními druhy výstavby, nebo je doplňují.

Články a katalogy