FVE s do sítě (Ongrid systém)

Jedná se o menší síťový (on-grid) fotovoltaický zdroj energie do 10kWp, určený především pro domácnosti a lehký průmysl. Princip využití energie spočívá v tom, že denní spotřeba domácnosti odebírá energii primárně z fotovoltaické elektrárny. Pokud výkon FV pole není dostatečný k pokrytí spotřeby celé domácnosti, energie je doplněna z distribuční sítě. V opačném případě, pokud je energie z FVE nadbytek, lze ji buď pouštět bezplatně do distribuční společnosti (záleží na zvláštních podmínkách ZSE, SSE, VSE), nebo pomocí regulátoru přebytků efektivně využít a přebytečnou energii směřovat např. do bojleru nebo topení, čímž se využije veškerá vyrobená energie.