Penetrace pro sjednocení a zpevnění podkladu a základové barvy jako první vrstva nátěru určují kvalitu a životnost – jak finální povrchové úpravy, tak samotných materiálů.