1. Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů uděluji společnosti WOODCOTE CZ, a.s., IČ: 61860085, se sídlem U Pekařky 281/3, 180 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“ či "GDPR") zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • okres
  • email
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, okres a e-mail je pro Správce nutné zpracovávat za účelem zasílání newsletteru s nabídkami personalizovanými pro danou lokalitu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 1. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který jsem projevil zakliknutím pole. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@woodcote.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti WOODCOTE CZ, a.s., IČ: 61860085, se sídlem U Pekařky 281/3, 180 00 Praha 8 – Libeň s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.
 1. Vím, že zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, konkrétně především:
  • Invita, s.r.o. IČ: 26349370
  • Altron, a.s. IČ: 64948251
  • Google, Seznam, MailChimp, Facebook, Privy
 1. Vím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Vás (Správci) informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Vás (Správci) vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Vás (Správce) přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Vás (Správci) výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Vás (Správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Správce zveřejnil další údaje o ochraně osobních údajů, které poskytuje údajům, které zpracovává zde.

WOODCOTE CZ, a.s.
Aktualizováno: 22.5.2018