Společnost Woodcote uznává rčení: „Pokud jsou naši pracovníci šťastní, učiní šťastnými i naše zákazníky.“ Tato filozofie dělá ze společnosti Woodcote vynikající místo pro práci, protože tím zdůrazňuje přístup k podnikání – zaměření na naše lidi a vztahy se zákazníky. Společnost Woodcote poskytuje stejné kariérní příležitosti jak pro nedávné absolventy škol, technicky zaměřené středoškoláky, tak i pro zkušené odborníky z praxe. Seznamte se s možnostmi svého budoucího rozvoje v rámci naší společnosti a zjistěte, jak práce u společnosti Woodcote může prospět i vaší kariéře.

"Jeden z nejlepších zaměstnavatelů ve střední Evropě."

Máme přes 600 vynikajících zaměstnanců v těchto dvou ze-mích, kteří představují základ našeho úspěchu, lidí, kteří dělají z naší společnosti něco opravdu mimořádného. Pokud se při-hlásíte ke kariérnímu růstu ve společnosti Woodcote, dostane se vám příležitosti spolupráce v podniku, který uznává hodnoty představované svými zaměstnanci na všech organizačních úrovních.

Balíček výhod

Seznamte se s balíčky atraktivních výhod a spořicích plánů, kterým se těší zaměstnanci společnosti Woodcote a které přispívají k jejich všeobecné spokojenosti.

Cesty kariérního rozvoje

Seznamte se s různými cestami kariérního rozvoje v rámci naší společnosti a uvidíte, jak společnost Woodcote otevírá dveře dokořán vašemu úspěchu.

Kariéra na centrále i v provozovnách

Do společnosti Woodcote zveme odborníky, kteří hledají mož-nost získat postavení na centrálách naší společnosti v Praze a Bratislavě nebo v kterékoliv z našich provozoven (viz mapu). Pokud spatřujete kariérní příležitost u společnosti progresivně zaměřené na inovace a založené na filozofii vzdělanosti, se-znamte se s kariérními příležitostmi, které společnost Woodcote nabízí.

Zaevidujte se u našeho personálního oddělení ještě dnes a vložte do naší dynamické databáze kandidátů kontaktní informace. Členství v databázi vám zajistí, že vaše informace bu-dou kdykoliv po ruce namísto toho, aby zahálely v nějakém spisu. Jakmile bude nějaké pracovní místo k dispozici, naši zkušení personalisté dokážou přiřadit informace o vás ke vzniklé kariérní příležitosti a přizvat členy kvalifikované skupiny odborníků k podané žádosti ke společnosti Woodcote. Pokud v současnosti nejsou k dispozici žádné nabídky v oblasti va-šich schopností, nalezneme je, jakmile se objeví. 
Společnost Woodcote je založena na konzistentní tradici slu-žeb zákazníkům, osobnostního rozvoje pracovníků a kolektivní integrity. Při poskytované podpoře prostřednictvím vzděláva-cích programů a komplexních balíčků odměn nabízíme bezpří-kladnou příležitost pro váš růst a setrvání u společnosti Woodcote.

U společnosti Woodcote představuje průměrná doba, po kterou je zaměstnanec u ní v pracovním poměru, 10 let. Tvrdě pracujeme na tom, abychom měli výsledky a zajistili společ-nosti Woodcote postavení velké firmy.

Naše proaktivní korporační kultura poskytuje příležitosti všem pracovníkům podporovat také náš dobročinný program „Společnosti Woodcote nejsou věci lhostejné“. Jsme hrdými spon-zory ledního hokeje a ragby, vzdělanostních programů, iniciativ pro rozvoj pracovních sil a sociálně podpůrných programů včetně bytové výstavby. 

 

 

Formujte svoji budoucnost u nás

  • ČERSTVÍ ABSOLVENTI A STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL 

Čerství i nastávající absolventi škol mohou nastartovat svou budoucí kariéru využitím vzrušujících příležitostí, které společnost Woodcote nabízí. Seznamte se s možnostmi nejrůznější-ho kariérního růstu v rámci společnosti Woodcote, čistě podle vašeho oboru zájmu, a uvidíte, jak budete moci svůj rozvoj směrovat k lukrativní kariéře, která vám bude „sedět“. 

Vzdělávací programy společnosti Woodcote nabízejí příležitos-ti, jak získat odborné znalosti a zkušenosti, které pak slouží ja-ko základ kariérního růstu v celé řadě oblastí v rámci společnosti. Jste připraven začít, ale přitom nevíte, co očekávat? Zjistěte si něco o tom, jak probíhá pohovor u společnosti Woodcote.

  • PŘÍLEŽITOST PRO ZKUŠENÉ ODBORNÍKY

U společnosti Woodcote jsou naši pracovníci páteří celé organizace. Pokud jste skutečně zkušeným odborníkem a usilujete o dokonalost, zjistěte si, proč by právě kariéra u nás byla to pravé. Vysoké úspěšnosti jsme dosáhli prostřednictvím našich odborně fundovaných a obětavých pracovníků. Společnost Wood-cote najímá pouze nejlepší a nejchytřejší lidi, protože to je přesně to, co si naši zákazníci zasluhují.

Při našem vyhledávání potenciálních pracovníků hledáme nadšené osoby s vysokou úrovní odbornosti, a to pro všechny úrovně v naší společnosti.

Společnost Woodcote očekává od svých pracovníků zaujetí a ochotu udělat i něco navíc; rovněž věříme, že tvrdá práce by se měla setkat s uznáním a náležitou odměnou. To je i důvodem, proč nabízíme konkurenceschopné platové ohodnocení a další výhody. Pracovníci společnosti Woodcote postupují ve svém kariérním růstu na základě zásluh, takže možnosti odborného rozvoje a uplatnění ve společnosti jsou rozsáhlé. Seznamte se s možnostmi, jaké různé kariérní cesty můžete sledovat a jak nástup ke společnosti Woodcote může vést k vaší smysluplné budoucnosti.

Pokud se domníváte, že máte co nabídnout, upoutejte naši pozornost. Jakmile se u nás přihlásíte, budete zas o jeden krok blíže k nástupu do společnosti Woodcote a posunutí vaší kariéry na vyšší úroveň.