Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Společnost Woodcote CZ, a. s., se zapojila do projektu Rozvoj systému personálního řízení, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož prostřednictvím jsou využívány prostředky z Evropského sociálního fondu.

Projekt byl realizován v období od 15. září 2010 do 14. září 2012.

Předmětem projektu bylo vytvoření fungujícího a uceleného systému firemního vzdělávání, který pomáhá zlepšovat úroveň jazykových znalostí, doplňovat znalosti v oblasti výpočetní techniky a rozvíjet manažerské, komunikační a obchodní dovednosti zaměstnanců.

Projektu se aktivně zúčastnilo 64 zaměstnanců s místem výkonu práce mimo území hl. m. Prahy, včetně nových kolegů a zástupců managementu společnosti.

Cílem projektu bylo vytvořit systém řízení a rozvoje lidských zdrojů, který vede k motivaci zaměstnanců, podporuje podnikové vzdělávání, zlepšuje interní komunikaci a přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Dalšími specifickými cíly projektu bylo zlepšení manažerských dovedností a nástrojů pro hodnocení zaměstnanců, prohloubení komunikačních a obchodních dovedností zaměstnanců, kteří komunikují se zákazníky, zavedení systému školení s interními lektory, rozvoj jazykových znalostí a vzdělávání v oblasti výpočetní techniky.

V rámci projektu bylo zavedeno několik inovativních prvků: 360stupňová zpětná vazba jako nástroj pro hodnocení manažerů, nástroj pro plánování a hodnocení školících aktivit, manuál pro interní lektory a katalog produktů s training registrem pro evidenci vzdělávání zaměstnanců

operační program lidské zdroje a zaměstnanost