Projekt OP LZZ

Projekt „Rozvoj systému personálního řízení“ v rámci OP LZZ

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Společnost WOODCOTE CZ, a.s. zahájila projekt „Rozvoj systému personálního řízení“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož prostřednictvím jsou využívány prostředky z Evropského sociálního fondu.

Projekt bude realizován v době od 15. září 2010 do 14. září 2012.

Předmětem projektu je vytvoření fungujícího a uceleného systému firemního vzdělávání, který zvýší úroveň znalostí zaměstnanců v klíčových oblastech. Jedná se zejména o oblast soft skills – manažerské, komunikační o obchodní dovednosti, jazykové a PC znalosti.

Cílovou skupinou projektu je 64 zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce mimo území hl. m. Prahy. Jedná se o stávající i nové zaměstnance a management společnosti.

Cílem projektu je vytvoření systému řízení a rozvoje lidských zdrojů vedoucího k motivaci zaměstnanců, k podpoře podnikového vzdělávání a zlepšení vnitrofiremní komunikace a tím také ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Specifickými cíli projektu je zlepšení manažerských dovedností a nástrojů pro hodnocení zaměstnanců, zlepšení komunikačních a obchodních dovedností u zaměstnanců, kteří komunikují se zákazníky, zavedení systému školení pomocí interních lektorů a zlepšení jazykových a PC znalostí.

V rámci projektu bude zavedeno několik inovativních prvků: 360stupňová zpětná vazba jako nástroj pro hodnocení manažerů, nástroj pro plánování a hodnocení školících aktivit, manuál dovedností pro interní lektory, katalog produktů a training register jako nástroj pro evidenci vzdělávání zaměstnanců.