Ministerstvo životního prostředí prodloužilo program Zelená úsporám, přejmenovaný na Nová zelená úsporám. Tento dotační program je určen ke snižování energetické náročnosti na vytápění pro vlastníky rodinných a bytových domů, pro bytová družstva, společenství vlastníků a pro města a obce. Na projekt Nová zelená úsporám je vyčleněno zhruba 28 miliard z prodeje emisních povolenek. Dotace lze čerpat v období mezi lety 2013–2020.

První žádosti o dotaci na zateplení rodinných domů byly podány v srpnu 2013. Uznány byly i realizace zahájené po 1. 1. 2013. První výzvy MŽP vyhlásilo na jaře. Z celkové částky 28 miliard bylo 70 % vyčleněno na rekonstrukci domů fyzických osob a 30 % na budovy veřejných služeb. Aktuální informace o programu Nová zelená úsporám najdete na stránkách projektu www.novazelenausporam.cz.

Míra podpory pro rodinné bydlení
Pokud váš projekt bude splňovat stanovené podmínky, můžete u objektů určených k bydlení získat dotaci až do výše 50 % a ušetřit tak celou polovinu nákladů.

Výše dotací a podmínky pro jejich získání

25 % pokud rekonstrukce sníží spotřebu tepla o 40 %

35 % pokud úspora spotřeby tepla na vytápění dosáhne 50 %

50 % pokud majitel domu dosáhne snížení spotřeby tepla na vytápění o 60 %

Výhody programu Nová zelená úsporám

Dotační program podporuje zejména komplexní zateplování rodinných a bytových domů a budov veřejných služeb. Nová zelená úsporám také podporuje výstavbu v pasivním energetickém standardu. Nespornou výhodu zateplení fasády představuje úspora na vytápění domu. Zateplování snižuje spotřebu uhlí a plynu, a tak zejména lokálně přispívá ke zlepšení životního prostředí.

Nová zelená úsporám

EXTHERM a Nová zelená úsporám

Naše společnost se již v minulosti úspěšně zapojila do programu Zelená úsporám. Nechybí nám tedy bohaté zkušenosti potřebné pro co nejefektivnější čerpání dotace. Poradíme vám s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám a pomůžeme vám s pochopením principu jejího čerpání i problematiky konečného vyúčtování. Více se informací získáte na portálu www.dotacez.eu.

K nejefektivnějším způsobům snížení spotřeby tepla na vytápění patří zateplení. Stavební materiály značky EXTHERM byly v minulých letech s úspěchem použity při rekonstrukcích a zateplování fasád jak rodinných domů, tak například školních budov. Fasádní omítky a barvy EXTHERM splňují ty nejnáročnější tepelně technické parametry, které umožňují čerpat maximální možnou výši státní dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. V programu Nová zelená úsporám máme zaregistrovány zateplovací systémy ETICS EXTHERM (EPS a MW).

 

Registrace v seznamu výrobků a technologií (SVT kód)

ETICS EXTHERM EPS (3639)

ETICS EXTHERM MW (3640)

Pokud hledáte nejvhodnější materiál k zateplení, pak máte na výběr z katalogu certifikovaného stavebního systému značky EXTHERM. Pro další informace se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Další informace o programu Nová zelená úsporám najdete na portálu
www.nova-zelenausporam.cz.