Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí představilo pokračování programu Zelená úsporám, přejmenovaný na Nová zelená úsporám. Tento dotační program je určen ke snížení energetické náročnosti na vytápění pro vlastníky rodinných a bytových domů, ale i bytová družstva, společenství vlastníků a pro města a obce. Na projekt Nová zelená úsporám je vyčleněno zhruba 28 miliard z prodeje emisních povolenek a čerpat jej bude možné mezi lety 2013 – 2020.

Termín pro první žádosti o dotaci na zateplení rodinných domů lze podat do srpna 2013. Uznány budou i realizace zahájené po 1. 1. 2013. První výzvu by mělo MŽP vyhlásit v březnu a suma pro tento rok se bude pohybovat kolem 1,4 miliardy korun. Z celkové částky 28 miliard je potom 70% vyčleněno na rekonstrukci domů fyzických osob a 30% na budovy veřejné služby. Očekává se, že v roce 2014 bude vyhlášena výzva pro města a obce. Podrobnější informace o programu Nová zelená úsporám lze najít na www.nova-zelenausporam.cz.

Míra podpory pro rodinné bydlení

U objektů určených k bydlení dosáhne:

  • dotace 25 %, pokud rekonstrukce sníží spotřebu tepla o 40 %,
  • dotace 35 % pokud úspora dosáhne 50 %,
  • dotace 50 % pokud majitelé domu dosáhnou snížení spotřeby tepla na vytápění o 60 %.

Výhody programu Nová zelená úsporám

Dotační program podporuje zejména komplexní zateplování rodinných a bytových domů a budov veřejných služeb. Nová zelená úsporám také podporuje výstavbu v pasivním energetickém standardu. Nespornou výhodu zateplení fasády představuje úspora na vytápění domu. Odhaduje se, že úspora českých domácností dosáhne v tomto roce 39 miliard korun. Přímá dotace jedna miliardy korun státní podpory také přinese až 2700 nových pracovních míst. A v neposlední řadě zateplením domu, resp. zmenšením energetické náročnosti se sníží spotřeba uhlí a plynu, což výrazně přispívá ke zlepšení životního prostředí, a to hlavně na místní úrovni.

Například zateplení fasády panelového domu, který má vyměněná okna přijde na 2 200 000,- včetně DPH. Předpokládaná úspora se pohybuje v rozmezí 50 až 55%. Vzniká tedy právo na státní dotaci 35% uznatelných nákladů. Stát na zateplení fasády přispěje 770 000,-, což je nezanedbatelná částka z celkové sumy.

EXTHERM a Zelená úsporám

Naše společnost se již v minulosti úspěšně zapojila do programu Zelená úsporám. Nechybí nám tedy bohaté zkušenosti potřebné pro co nejefektivnější čerpání dotace. Poradíme s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám, principem jejího čerpání i s problematikou konečného vyúčtování. Více se dozvíte na www.dotacez.eu.

K nejefektivnějším způsobům snížení spotřeby tepla na vytápění patří zateplení. Výrobky EXTHERM byly v minulých letech úspěšně použity při rekonstrukci a zateplování fasád jak rodinných domů, tak i například školních budov. Fasádní omítky a barvy EXTHERM, které naleznete na www.extherm.cz, totiž splňují ty nejnáročnější tepelně technické parametry, které zvyšují maximální možnou výši státní dotace z programu Nová zelená úsporám.

V programu Nová zelená úsporám jsou zaregistrovány zateplovací systémy ETICS EXTHERM (EPS a MW).

Registrace v seznamu výrobků a technologií (SVT kód):

Pokud hledáte nejvhodnější materiál k zateplení, vybírejte v katalogu EXTHERM stavební systémy. Pro další informace se na nás můžete kdykoli obrátit.

Další informace o programu Nová zelená úsporám naleznete na www.nova-zelenausporam.cz.

Jan Čajka
tel.: 606 674 948
e-mail: jan.cajka@extherm.cz