Historie

Společnost na českém trhu aktivně působí od srpna roku 1992. Zakladatelé společnosti WOODCOTE chtěli na podporu svých stavebních projektů rozšířit své aktivity na zásobování celého českého trhu novými vysoce kvalitními stavebními materiály. Během prvních tří let své existence se WOODCOTE stala relativně malou společností s obratem 25 mil Kč za rok.

Pan Neville Parry , který do společnosti přišel v roce 1995 výrazně pomohl, aby se Woodcote na trhu se stavebním materiálem rozvinula v silnou oblastní společnost. Investoři si pak následně společně odsouhlasili plán rozvoje společnosti a investovali značné finanční investice, aby umožnili realizaci první fáze rozvojového plánu na domácím i slovenském trhu.

Koncem roku 1997, byla první fáze obchodního záměru úspěšně dokončena. V tomto období společnost získává další finanční prostředky od investičních rozvojových fondů na realizaci další fáze plánu. V Čechách úspěšný model podnikatelského plánu byl přenesen i do Maďarska, Rumunska a Polska.

Mezi lety 1998 – 2002 společnost úspěšně expandovala i na těchto zahraničních trzích. Výsledkem tohoto úspěšného rozvoje bylo, že obrat vzrostl z 25mil Kč v 1995 na očekávanou 1miliardu Kč v roce 2002. Progresivní rozvoj a rozšiřování sortimentu prodeje má za výsledek zvyšování obratu až k současné úrovni blížící se ke 3 miliardám Kč.

Společnost Woodcote byla v předchozích letech auditovaná společnostmi jako KPMG nebo BDO.

V roce 2006 koupila firma WOLSELEY plc. 100 % kapitálového podílu ve WOODCOTE-stavební materiály, a.s., mateřské společnosti WOODCOTE.

Dne 21.8.2012 Wolseley prodalo skupinu Woodcote společnosti Baltson Czech s.r.o., investiční společnosti Nevilla Parryho a seniorního managementu.

„Woodcote získal za více než 5 let v prostředí skupiny Wolseley velmi cenné zkušenosti a bude dále rozvíjet koncept prodejen s nejlepším zákaznickým servisem a technickým know how poskytovaným lokálními odborníky.“ říká Neville Parry, výkonný ředitel skupiny Woodcote. „Tento nový obchodní model bude zvyšovat užitek pro naše zákazníky, pro tým Woodcote a zajistí dlouhodobé partnerství s dodavateli.“

Skupina Woodcote bude i nadále řetězcem stavebnin a specializovaných prodejen v České republice i na Slovensku. V České republice naše společnost WOODCOTE nabízí své produkty a služby v 25 pobočkách. Zaměřujeme se na dodávky v oblasti interiérových systémů, izolace a fasádních systémů.