Vyberte si jednu z cest nebo s námi prozkoumejte všechny a pak se rozhodněte, která se vám líbí nejvíce a ve které se cítíte nejlépe.

 

TRAINEE PROGRAM PRO PRACOVNÍKY INTERNÍHO PRODEJE

V jeho rámci můžete svou kariéru zaměřit na vztahový typ prodeje. Budete postupovat odzdola směrem vzhůru, což zajistí vaši spolehlivou znalost produktů, znalost provozních aspektů i samotných zákazníků tak, že budete vynikat ve své kariéře prodejce. Jednotlivé fáze vašeho vzdělávání budou zahrnovat:

Skladové hospodářství: Praktické zkušenosti s našimi pro-dukty, včetně expedice a příjmu materiálů.

Pultový prodej: Práce v osobním kontaktu se zákazníky při současném nabývání znalostí o produktech i našich systémech a pracovních postupech. 
Interní předváděcí prodej: Půjde o další rozvoj každodenních dovedností potřebných pro úspěšného obchodního zástupce při současném budování vztahů s našimi zákazníky, ale i dalšími pracovníky na úseku prodeje.

Po absolvování studia ve Školicím programu pro interní předváděcí prodej budete plnit prodejní funkce v rámci služeb stávajícím zákazníkům. To bude zahrnovat poskytování přesných informací o cenách a sortimentu, vytváření nabídek pro prodej, rozvoj a udržování vztahů. 


TRAINEE PROGRAM PRO PRACOVNÍKY EXTERNÍHO PRODEJE

Staňte se součástí rozvoje našeho podnikání a vyhledávání prodejních příležitostí. Svůj zrychlený školicí program pro externí prodejce zahájíte nejprve pod vedením našeho vedoucího pobočky, která poskytuje zboží a služby našim zákazníkům, pomáhá jim a má zkušenosti s přepravními a doručovacími postupy. Jde nám o správné pochopení výhod vyplývajících ze služeb klíčovým zákazníkům, sortimentu produktů, možností poskytovaných služeb a pružných dodacích podmínek. Rovněž se zevrubně seznámíte se sortimentem našich produktů. Tento školicí program trvá jeden měsíc. Návštěvy u zákazníků budou prováděny po boku našich nejlepších obchodních zástupců, kteří vám pomohou instruktáží v prvních měsících vašich začátků.

Praha/Bratislava: Pochopíte důležitost rychlé odezvy – setkání se zákazníkem, přijímání řešení přímo na místě a důležitost kompletní včasné dodávky. Rovněž věnujete nějaký čas zjištění, jak ovládat všechny prodejní funkce v případě stávajících i perspektivních zákazníků. On-line školení je prováděno v spolupráci s naší externí lektorkou.

Školení na centrále společnosti: Dvoutýdenní návštěva v sídle naší společnosti v Bratislavě či Praze pro vytvoření vztahů a kontaktů s manažery nákupu i prodeje produktů. Vy-čerpávající školicí program. Dostane se vám zaškolení v oblasti řízení úvěrů a pochopení těchto procesů. Budete pro-školeni na našich různých obchodních modelech zkušenými odborníky z daných oborů, ať již se jedná o těžké či suché stavební materiály, dřevo atd.

Po dokončení Školicího programu pro externí prodejce budete přidělen na některou z provozoven. Tam se potom zaměříte na rozvoj nového podnikání, plnění prodejních cílů a vytváření osobních vztahů se zákazníky i subdodavateli.

 

 

TRAINEE PROGRAM PRO ÚVĚROVÉ PRACOVNÍKY

Budete pracovat jako člen úspěšného úvěrového týmu se za-měřením na služby zákazníkům. Tříměsíční program vašeho školení obsahuje následující části:
Skladové a pobočkové transakce: První dva týdny vašeho školicího programu zahrnují přítomnost ve skladových prostorách, v prodejním a provozním oddělení a rovněž i návštěvy u zákazníků a získání dalších informací o našem oboru.

Výcvikový tábor nováčků v oboru úvěrování: Třetí týden školicího programu strávíte s ostatními účastníky z vaší třídy. Ten-to týden vám poskytne potřebné znalosti pro dobrý start v Úvěrovém odboru, do kterého se budete vracet.

Správa úvěrů: Po návratu budete pracovat společně s přiděleným instruktorem, který vás povede se zaměřením na klíčové znalosti a dovednosti potřebné v Úvěrovém odboru. Váš čas strávený ve Školicím programu pro úvěrového pracovníka vás potom nasměruje na kariérní postup v oblasti správy úvěrů v rámci celé sítě provozoven společnosti Woodcote.
 

TRAINEE PROGRAM PRO PRACOVNÍKY NÁKUPU

Podpora při vyhledávání zdrojů, nákupních transakcí a provozních činností v rámci Divize pro integrované zásobování společnosti Woodcote. Své první tři až šest měsíců strávíte sledováním ostatních spolupracovníků, přičemž se zúčastníte praktického školení při práci a vzdělávacího procesu na webových stránkách. Jednotlivé fáze školicího programu zahrnují:

Skladové hospodářství: Poskytnutí praktického zaškolení v oblasti našich produktů, včetně činností expedice a příjmu materiálů na sklad.

Účetnictví: Program se zaměřením na účty pohledávek a závazků a jejich funkce pro lepší pochopení peněžních toků v rámci společnosti.

Evidence nákupů a produktů: Program se zaměřením na služby zákazníkům a vztahy se subdodavateli.

Nákup: Seznámení s nákupním procesem a také s tím, jak správně organizovat denní, týdenní a měsíční pracovní úkoly.

Absolventi Školicího programu pro pracovníky nákupu najdou své uplatnění typicky v roli nákupčího v rámci některé z provozoven společnosti Woodcote.
Školicí program společnosti Woodcote: Nákup – viz obrázek zde.


TRAINEE PROGRAM PRO LOGISTICKÉ PRACOVNÍKY

Program pro zlepšení procesů a jejich efektivity, kde budete pracovat jako součást týmu dodavatele, který je vedoucí společností v dané oblasti. Své první tři měsíce strávíte ve školicím programu zaměřeném na logistické operace, dodavatelský řetězec, distribuci a skladování v jednom z logistických či distribučních center společnosti Woodcote. Osvojíte si prostředky a znalosti potřebné pro vaši kariéru v provozu a v oblasti logistiky. 

Distribuční střediska: Strávíte svůj čas na příjmu, výběru, expedici a při propočtu cyklů pro osvojení více poznatků o těchto segmentech našeho podnikání.

Měřicí činnosti: Práce na středisku společnosti Woodcote vám umožní lépe pochopit činnosti prováděné pracovníky skladu a prodeje. V rámci toho pochopíte celý cyklus vyřizování objednávek od distribučního centra či provozovny až po koncového uživatele. 

Typická kariéra účastníka Školicího programu logistiky bude v roli zaměřené na provoz v rámci některého distribučního centra či provozovny společnosti Woodcote.