Podniková kultura společnosti Woodcote je hluboce zakořeněna v naší angažovanosti pečovat o naše kolegy, naše zákazní-ky a společnost. Věříme v tvrdou společnou práci a jednotný postup pro dosažení jednoho společného cíle – vytvoření co nejlepších možných zkušeností pro naše zákazníky. Najímáme a zaměstnáváme nejlepší a nejchytřejší odborníky v oboru – takové, kteří si cení týmové práce, inovace berou za své vlast-ní a jsou úspěšní v rychle se rozvíjejícím prostředí plném vý-zev. Budujeme trvalá partnerství s našimi zákazníky i sousedy v oboru, poskytujeme jim více než pouhé produkty.

Za náš úspěch velmi vděčíme podnikatelskému duchu našich 600 pracovníků, kteří obsluhují naše zákazníky po celé zemi. Dobré nápady přece nepřicházejí jen směrem shora dolů. Inovace přicházejí od všech pracovníků na jakékoliv úrovni podni-kání. U nás je tohle skutečností již od doby našich počátků, kdy naši zakladatelé zformulovali nový přístup k podnikání a změnili odvětví maloobchodních prodejen.

Nejenže pracovníci společnosti Woodcote vzájemně spolupracují – oni v tom nacházejí i společnou zábavu. Jsou členy jedné rodiny, rodiny s mimořádnou pracovní etikou a bohatými zkušenostmi, které se táhnou již od dob založení. Pracovat pro společnost Woodcote neznamená být pouhým zaměstnancem, je to přímo vlastní kariéra. Kamarádský přístup a nadšení v každodenním životě pomáhají k inspiraci při zkvalitňování služeb zákazníkům, která nemá v tomto odvětví obdoby. Tím, že si uděláme čas také na oslavu našich výsledků v osobní i profesionální rovině, podporujeme naši podnikovou kulturu a trvalé hodnoty a připravujeme si tak cestu pro ještě větší úspěchy v budoucnu.

Pracujeme tvrdě, abychom vytvořili smysluplné dopady zaměřené na podporu našich základních potřeb, rodin, vzdělávání, odborného pří-stupu k obchodování a ke sportu – jsme v roli partnera hokejového klubu v Liberci i České rugbyové unie. Naše provozovny po celé zemi jsou velmi aktivní při podpoře mnoha lokálních programů.

Naši zakladatelé věřili v jednoduchou filozofii zajišťující úspěch společnosti Woodcote. „Buďte vítězové, nebojte se výzev. Staňte se opravdovým týmovým hráčem se zdravým rozumem. Osvojte si silnou pracovní etiku. Buďte ochotni vyvinout co nejlepší přístupy a pracovní úsilí.“ Náš úspěch by nebyl možný bez naší tradice péče o talenty, bez pověřování našich pracovníků k tomu, aby zajišťovali pro naše zákazníky i naši společnost jen to nejlepší.