Buďte energeticky soběstační, myslete ekologicky a ušetřete. Solární systémy jsou v dlouhodobém horizontu nejhospodárnějším zdrojem elektřiny pro rodinné domy a díky evropským dotacím jsou nyní dostupnější než kdy dříve. Ve Woodcote vám s realizací vlastní fotovoltaické elektrárny pomůžeme a navrhneme vám systém na míru vašim možnostem a potřebám.

O dotaci

V rámci projektu Zelená domácnost mají nyní domácnosti nárok získat finanční příspěvek až do výše 170 000 Kč na fotovoltaickou elektrárnu s výkonem do 10 kW. Pokud máte zájem o více informace, nebo víte, že máte nárok na podporu, kontaktujte nás.

 

Jak získat dotaci

1. krok - Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme zažádat o dotaci a najít ideální řešení pro její plné čerpání.

2. krok - Vyberte si elektrárnu

Stanovíme všechny vaše možnosti a potřeby a vy tak budete mít jasno při výběru pro vás nejvhodnějšího typu elektrárny.

3. krok - Zažádejte o poukázku od energetické agentury

Poukázka má platnost 30 dní a tak je nutné ji doručit zhotoviteli s dostatečným předstihem, včetně všech nutných dokumentů. I s tím vám pomůžeme.

4. krok - Dohodněte si termín realizace a instalace

Po ukončení všech legislativních povinností a udělení dotace se společně dohodneme na termínu realizace. Poté už zbývá jen elektrárnu uvést v chod!

Máte dotaz?

 

Dotace a podmínky získání

Finanční příspěvek na zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech je poskytován z finančních prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu SK prostřednictvím operačního programu Kvalita životního prostředí v rámci národního projektu Zelená domácnost II v souladu se Všeobecnými podmínkami projektu zveřejněnými na internetových stránkách zelenadomacnostiam.sk. Skupina Woodcote je zapsána v Seznamu oprávněných zhotovitelů ve smyslu Všeobecných podmínek národního projektu Zelená domácnost II.

Subjekty, které jsou oprávněny požádat o poskytnutí příspěvku:

Fyzická osoba nebo fyzické osoby, které jsou podílovými spoluvlastníky rodinného domu a kteří jsou oprávněni rozhodovat o hospodaření se společnou věcí podle většiny jejich podílů přičemž na všechny kategorie vlastníků a spoluvlastníků se vztahují tato pravidla:

  1. Rodinný dům nesmí být ve vlastnictví ani spoluvlastnictví právnické osoby, rodinný dům nesmí být veden v obchodním majetku jakéhokoliv podnikatelského subjektu,
  2. O nákladech spojených s užíváním rodinného domu týkajících se dodávané energie v rozsahu větším než je 15 % celkových nákladů souvisejících s dodávanou energií pro rodinný dům se nesmí účtovat v účetnictví jakéhokoliv podnikatelského subjektu nebo subjektů nebo jiného subjektu nebo subjektů, které vykonávají hospodářskou činnost (včetně neziskových organizaci vykonávajících hospodářskou činnost a obdobných subjektů),
  3. Rodinný dům nebo jeho část větší než 15 % podlahové plochy v součtu za všechny patra nesmí být pronajat nebo jinak přenechán do užívání podniku nebo subjektům, které vykonávají hospodářskou činnost (včetně neziskových organizací vykonávajících hospodářskou činnost a obdobných subjektů ),
  4. Rodinný dům nebo jeho část může být pronajatý jiné fyzické osobě nebo fyzickým osobám za účelem bydlení, pouze pokud z hlediska vlastníka rodinného domu nejde o součást jeho podnikání, nepronajímá více nemovitostí než tento rodinný dům nebo jeho část.

Na instalaci fotovoltaických panelů v rodinném domě:

  • Fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu
  • Fyzické osoby, které jsou bezpodílovými spoluvlastníky rodinného domu