Právní informace

  • Údaje uvedené na tomto serveru mohou být provozovatelem změněny bez předchozího upozornění a nezakládají jakékoliv další nároky.
  • Publikované informace jsou bez záruky a mohou se lišit oproti skutečnému stavu. Informace podléhají aktualizačním změnám, včetně změn vlastností, dostupnosti a cen.
  • Na tvorbě tohoto webu spolupracovali.
  • Některé produkty zde zobrazené na fotografiích nebo popsané v textech nemusí být kdykoliv dostupné.
  • Pro získání nejnovějších informací nás, prosím, kontaktujte.
  • Provozovatel není odpovědný za nemožnost připojení k webovým stránkám a s ní související náhradu škody.
  • Provozovatel není odpovědný za škody související s přechodem na webové stránky třetích stran ze stránek provozovatele.

Copyright

  • Držitelem autorských práv k materiálům publikovaných v rámci tohoto serveru je společnost WOODCOTE CZ, a.s.
  • Osobám bez oprávnění provozovatele webových stránek je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do obsahu webových stránek a provádět jeho pozměňování.
  • Jakékoliv přejímání, přetiskování, publikování či přenášení materiálů a informačních struktur, které jsou součástí tohoto serveru, je výslovně zakázáno bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Zneužití obchodních značek uvedených na webových stránkách je výslovně zakázáno a bude řešeno všemi možnými právními cestami.

Všechna práva vyhrazena.
Copyright © WOODCOTE