Přibližně 3/4 energie, kterou v domácnosti spotřebujeme, připadá na vytápění. Kvalitní tepelnou izolací ušetříme náklady na vytápění nebo klimatizaci, docílíme zlepšení teplotní pohody uvnitř budov, a zároveň získáme účinnou zvukovou izolaci a ochranu proti požáru.