Zateplení fasády kvalitně a cenově výhodně

Chystáte se poprvé na zateplení fasády rodinného domu a ještě nevíte, co to obnáší? Tento článek by vám mohl pomoci vytvořit si základní představu, co k tomu budete potřebovat a jak taková práce probíhá.

Výběr izolantu

Pro zateplení fasády se standardně používá bílý nebo šedý fasádní polystyren. Šedý polystyren obsahuje příměs grafitu, který odráží teplo a účinnost izolace zvyšuje přibližně o 20 %. Díky tomu stačí menší tloušťka  izolantu.

Použití minerální vaty pro zateplení rodinného domu nemá opodstatnění – shodné tepelně-izolační vlastnosti má bílý fasádní polystyren EPS F.

Příprava podkladu

Podklad se očistí od případného prachu a nesoudržných částí, nejlépe tlakovou vodou. Podklad musí být soudržný, pevný a suchý.

Založení a lepení izolantu

Samotnému lepení izolace předchází montáž zakládací lišty – soklového profilu. Šířku lišty určuje tloušťka izolantu. Zakládací lišta se připevní natloukacími hmoždinkami a k vyrovnání nerovností zdi se použijí vymezovací podložky.

K lepení desek EPS F doporučujeme lepicí a stěrkovou hmotou:

Značka Extherm se vyznačuje vysokou kvalitou při zachování příznivých cen.

Lepidlo se na fasádní desku nanáší tak, aby byla s podkladem pevně spojená alespoň ze 40 %. Fasádní deska se pak nasune do zakládací lišty a přitiskne na fasádu. Izolační desky se kladou na vazbu. K ostění oken se používá izolant s vyšším koeficientem tepelné vodivosti λ, šedý fasádní polystyren EPS F – Kooltherm K5, u kterého stačí menší tloušťka obložení, které nebude zakrývat okno.

Kotvení a stěrkovaní desek

Po vytvrdnutí lepidla (po 2 dnech u lepicí hmoty, po 2 hodinách u lepicí pěny) se podle kotevního plánu předvrtají otvory pro talířové hmoždinky – minimálně 6 ks/m². Talířové hmoždinky vybíráme pro daný typ podkladu a izolantu tak, aby mohly řádně plnit svoji funkci.

Po ukotvení fasádních desek lze začít stěrkovat vyrovnávací a výztužnou vrstvu s vloženou sklotextilní síťovinou. Sklotextilní síťovina se pokládá s přesahem 10 cm.

Finální vrstva

Po vyzrání výztužné vrstvy (5–7 dní v závislosti na povětrnostních podmínkách) se nanáší penetrační nátěr Extherm univerzální penetrace pod omítku – před aplikací finální omítky se nechá 12–24 hodin vyschnout.

Pod značkou Extherm v naší nabídce najdete celou řadu omítek, které jsou součástí systému certifikované skladby.

Nákupní seznam: