Tipy pro zateplování fasád

Zateplení fasády vám přinese zásadní úsporu energií spojených jak s vytápěním, tak s klimatizováním vnitřních prostor. Zateplením můžete každoročně docílit až 30% úspory nákladů na energie, které představují jednu z největších nákladových položek. V tomto článku srovnáme dva nejběžnější způsoby zateplení a jejich výhody i nevýhody.

Kontaktní fasáda

Kontaktní fasáda je nejběžnější způsob zateplení fasády, při kterém se izolant, pěnový polystyren nebo minerální vata, pevně připojí ke stávající fasádě. Tím mimo jiné docílíte i odhlučnění Vašeho domu. Výhody pěnového polystyrenu, nejčastěji fasádní polystyren EPS 70 F, spočívají v jeho cenové dostupnosti, snadné aplikaci a dobré opracovatelnosti. Nevýhodou je oproti fasádním vatám menší požární odolnost. Minerální vata naopak vyniká výbornou požární odolností, její nevýhodou je vyšší cena a náročnější aplikace způsobená vyšší hmotností a nasákavostí.

Čím začít

Než začneme zateplovat, musíme připravit suchý a pevný podklad, zbavit ho nečistot a uvolněných částí staré fasády, stejně tak jako různých doplňků, větracích mřížek, vedení hromosvodu apod. Původní fasádu opatříme penetračním nátěrem pro zlepšení přilnavosti podkladní a lepicí vrstvy, například penetrací Weber.podklad A. Poté již můžeme zahájit samotnou montáž izolace.

Postup zateplení fasády

Začneme montáží zakládacích soklových lišt po obvodu celé stavby. Do těchto lišt vkládáme izolační desky: fasádní polystyren EPS 70 F, EPS 100 F, Styrotherm 70 Plus, nebo fasádní vatu Isover TF, Isover NF 333, Nobasil FKD, Nobasil FKL apod.

Tyto izolační desky lepíme na „terče“ lepicím stěrkovým tmelem, např. Weber.tmel 700. Postupujeme směrem odspodu nahoru a desky vážeme podobně jako cihly. Následně je kotvíme pomocí talířových hmoždinek (na 1m2 použijeme alespoň 4 hmoždinky). Na rohy fasády použijeme rohové lišty s perlinkou. Tyto lišty zpevňují rohy fasády a chrání je před poškozením.

Po dokončení montáže izolačních desek celou plochu přestěrkujeme tmelem (doporučujeme nejprodávanější tmel  Weber.tmel 700). Stěrkování provádíme odshora dolů v několika vrstvách. Celková síla stěrky musí být silná alespoň 3 až 5 mm. Do stěrkového tmelu vtlačíme armovací tkaninu, tzv. perlinku. Ta musí být zcela vnořena do stěrkového tmelu a zcela jím překryta. Perlinku napojujeme vždy s cca 10cm překrytím, v namáhaných místech i dvojnásobným.

Po důkladném vyschnutí stěrky je možné provést přípravu k nanesení omítky. Použijeme penetraci pod omítku (např. Weber.pas podklad UNI) pro zlepšení přídržnosti a snížení savosti podkladu. Po penetraci provedeme klempířské práce a zatmelíme spáry kolem oken pružnými akrylátovými tmely.

Omítka tvoří poslední vrstvu fasádního systému. Chrání ho před povětrnostními vlivy, a také určuje výslednou estetickou podobu.

Provětrávaná (předsazená) fasáda

U provětrávané fasády není izolant pevně přichycen přímo na původní fasádu, ale je osazen do roštu a připevněn ke zdi, mezi kterou vznikne vzduchová mezera. Proudění vzduchu zamezuje vlhnutí stěn, tvorbě plísní a množení bakterií. Systém provětrávaných fasád se doporučuje u budov se zvýšenou vnitřní vlhkostí. Bezkontaktní systém se skládá z nosného roštu, izolačního materiálu, odvětrávací mezery a vnějšího obložení. Obkladem mohou být dřevotřískové nebo OSB desky, které se dále omítnou, anebo betonové, kovové či keramické desky. Výhodou provětrávané fasády je možnost její montáže i za nízkých teplot pod bodem mrazu, a to díky suchému procesu výstavby. V závislosti na druhu použitého obkladového materiálu pak také její snadná údržba a omyvatelnost.

Ideálním izolantem pro předsazené fasády je minerální vata ve tvaru desek, které se vkládají do roštu mezi zdí a obkladem. Hlavními přednostmi tohoto systému jsou výborné tepelně-izolační a akustické vlastnosti, nízký difúzní odpor a vysoká požární odolnost.

Všechny materiály pro oba způsoby zateplení můžete nakoupit u nás. Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.