Stavba plotu a montáž pletiva krok za krokem

Plot v dětství symbolizuje tajemství, dobrodružství a letní prázdniny. Odděluje dva světy a dodává jim na zajímavosti. Chystáte se oplotit zahradu nebo pozemek? S naším návodem na stavbu plotu s pletivem to zvládnete na rovném i zakřiveném povrchu. Celý návod si raději přečtěte dopředu. Budete mít lepší představu, co ke stavbě plotu budete potřebovat a jak se na ni připravit.

 • Potřebný materiál na Baushopu najdete v sekci Ploty a oplocení
 • Přečtěte si také článek o stavbě plotu s podhrabovou deskou a o montáži brány nebo branky

 

Založení sloupků plotu a montáž pletiva

Stavba plotu a montáž pletiva krok za krokem

 

Jednoduchá instalace v rovném terénu

 • Vytyčte si trasu, kudy oplocení povede.
 • Vykopejte díry pro sloupky, ideálně o průměru 15–23 cm, vzdálené 2,5–3 metry od sebe. Díry musí sahat do hloubky, kde už nezamrzá půda, tedy nejméně 80 cm. Hloubka všech děr by měla být přibližně stejná.
Stavba plotu a montáž pletiva krok za krokem

 

 • Do děr vsaďte sloupky, určené pro oplocení čtyřhranným pletivem, aby na povrchu vyčnívaly stejně dlouhé části sloupku. Potřebnou výšku určuje příchytka napínacího drátu.
 • Sloupky ve správné výšce zafixujte betonem nebo zemním vrutem. Beton nechte ideálně týden řádně zatuhnout.
 • Každý osmý sloupek a také sloupky v rozích a na koncích plotu je potřeba zafixovat vzpěrami správné délky tak, aby působily proti tahu pletiva. I vzpěry je potřeba zabetonovat a přišroubovat ke sloupkům ve dvou třetinách nadzemní výšky. Se sloupkem by měly svírat úhel 45 stupňů. Délka vzpěr by měla být stejná jako délka sloupků.
Stavba plotu a montáž pletiva krok za krokem

 

 • a sloupky upevněte nejméně tři vodorovné řady napínacích drátů. Horní drát je přichycen pomocí příchytky napínacího drátu. Spodní drát by měl být umístěn ve výšce 5–10 cm nad zemí. Všechny dráty vypněte pomocí napínáku.
 • Celou roli čtyřhranného pletiva rozviňte podél budoucího plotu – opatrně táhněte za konce motouzu, až pletivo roztáhnete do jedné ploché rohože.
 • Horní uzly pletiva rozpleťte a přibližně každý šestý přivažte k hornímu napínacímu drátu. Krajní svislou stranu pletiva přivažte pomocí vázacího drátu ke koncovému sloupku.
Stavba plotu a montáž pletiva krok za krokem

 

 • Pletivo, které visí na horním vázacím drátu a na koncovém sloupku, napněte ve směru od koncového sloupku tak, že jej na druhém konci, nejvýše však ve vzdálenosti 25 metrů, osadíte napínacím hřebem do pletiva a k vypnutí použijete naviják nebo vratidlo připevněné k pevnému předmětu.
 • Vypnuté čtyřhranné pletivo přichyťte ke střednímu a spodnímu vodorovnému napínacímu drátu. Místo vázacího drátu take můžete použít speciální svorky. K hornímu drátu pletivo připevněte uzavřením horních uzlů pletiva.
 • Ke koncovým i průběžným sloupkům pletivo přivažte vázacím drátem.
 • Na vršky sloupků nasaďte ochranné koncovky.
Stavba plotu a montáž pletiva krok za krokem

 

Potřebujete-li nastavit pletivo, spojte dvě části pletiva dohromady podle návodu, tak jak to vidíte na obrázku.

Rozpojování: Na rozmotaném a na zemi volně položeném pletivu odehněte oba konce jedné spirály drátu. Pro rozpojení pletiva otáčejte uvolněnou spirálou proti směru hodinových ručiček až do jejího úplného vyjmutí. Tím dojde k rozpojení pletiva na dvě části.

Spojování: Pro spojení dvou částí pletiva postupujte opačně. Volné konce pletiva přiložte k sobě a předem uvolněnou drátěnou spirálou otáčejte ve směru hodinových ručiček. Tím dojde ke spojení volných konců pletiva. Poté oba konce spirály zahněte do původního tvaru.

Instalace čtyřhranného pletiva v nerovném terénu

Čtyřhranné pletivo je pevné, ale na větší vzdálenosti je také pružné a menším terénním vlnám se přizpůsobí. Pokud řešíte větší terénní nerovnosti nebo schody, pak postupně instalujte a vypínejte kratší úseky plotu a pletivo častěji navazujte. Doporučovaná délka jednoho úseku při výškovém rozdílu do 20 cm je kolem 6 metrů.

Za inspiraci k článku děkujeme našemu dodavateli plotů firmě Pilecký.

Nákupní seznam