Polystyren s 50letou zárukou


50letá záruka?

Ne, nežertujeme. Pěnové polystyrenové desky Styro 100 S a Styro 150 S prošly náročnými testy kvality u akreditované laboratoře Výzkumného ústavu pozemních staveb a právem si zasloužily unikátní evropský Certifikát stálosti užitných vlastností. Tento certifikát potvrzuje polystyrenovým deskám Styro 100 S a Styro 150 S životnost nejméně 50 let bez změny vlastností.

Stálé jsou právě ty vlastnosti, pro které jsou polystyrenové desky Styro 100 S a Styro 150 S tolik oblíbené:

  • součinitel tepelné vodivosti
  • pevnost v tlaku při 10% stlačení
  • pevnost v tahu
  • rozměrová stabilita

Co vám kvalita polystyrenu přinese?

Když použijete polystyrenové desky Styro 100 S k tepelné izolaci podlah nebo plochých střech s běžným zatížením a polystyrenové desky Styro 150 S k tepelné izolaci podlah, plochých střech a míst nad krokvemi šikmých střech s vysokým zatížením, nejméně 50 let se o tuto tepelnou izolaci nemusíte starat. Zůstane stále stejně kvalitní i v mrazech, při vyšších teplotách nebo za deště.

Materiál po dobu minimální životnosti vykazuje stálost užitných vlastností: stabilitu konstrukce pod zatížením a úroveň tepelné ochrany stavby tepelnou izolací z certifikovaného výrobku, vystaveného působení kombinovaného působení vody a opakovanému zmrazování a rozmrazování.