Pokládka velkoplošné dlažby

Plošnou a velkoformátovou dlažbu, která byla dosud doménou zejména obchodních center, náměstí či měststkých zpevněných ploch si oblíbila i řada majitelů rodinných domů. Díky svým vlastnostem a svému vzhledu je velkoformátová dlažba často používána také na chodníky, terasy, balkony či okolí bazénů. Zákazníci si mohou vybrat hladký, vymývaný nebo tryskaný povrch. Tyto speciální betonové dlažby jsou díky své výšce až 100 mm také velice odolné, některé umožňují i pojezd automobilů.

Podkladní vrstvy pod dlažbou

Základem každé kvalitní dlažby jsou podkladní vrstvy. Je proto nezbytné, abyste dostatečně zhutnili vyspádovanou zemní pláň i jednotlivé vrstvy kameniva, jejichž celková tloušťka ale nesmí překročit 150 mm. Dlažební kameny a desky pak ukládejte do nehutněné ložné vrstvy, která může být z písku nebo kamenné drtě frakce 4–8 mm (nebo 2–5 mm).

Pokládka velkoplošné dlažby

Jakmile budete mít upravenou plochu pro pokládku, osaďte ohraničení obrubníky. Ty zamezí vodorovnému posunu dlažby. Než začnete pokládku samotné dlažby, počítejte s tím, že po zhutnění se výška dlažby sníží cca o 5 až 10 mm. Začněte v některém pravoúhlém rohu, nejlépe od nejnižšího místa plochy, dlažební kameny a desky pokládejte ve směru od sebe tak, abyste na ně mohli ihned po položení stoupnout a pokračovat s pokládkou.

Stabilizace a srovnání dlažebních kamenů

U plošné dlažby se jednotlivé dlažební desky stabilizují při pokládce pouze poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. Následně se přistoupí k zaspárování plochy. U dlažebních desek od tlouštěk nad 80 mm pak lze použít ke stabilizaci vibrování.

Spáry a spárování betonové dlažby

Menší betonové dlažby klademe se spárou 3–5 mm, u velkých formátů klademe desky se spárami 10–15 mm. Díky dostatečným spárám omezíte možné štípání hran a rohů jak v průběhu pokládky, tak později při užívání plochy. Spáry vyplňujte za sucha spárovacím pískem (nejlépe křemičitým, jenž neobsahuje jílové podíly). Tento písek můžete ponechat na ploše až 3 týdny, poté plochu omeťte a po obousměrném zhutnění dosypejte spáry.

Rovná dlažba a správný spád

Linie spár a vydlážděný úsek si kontrolujte minimálně každé 2 až 3 metry pomocí šňůry nebo latě. Dlažba musí mít správné spádování kvůli dobrému odvodnění plochy, to by mělo být min. 2% v příčném a min. 0,5 % v podélném směru.