Jaký objem jímky zvolit?

Objem jímky se volí podle počtu členů domácnosti nebo počtu uživatelů daného objektu. Klasické domácnosti využívají jímky o objemu 8-15 m³. Pro menší dům nebo chatu postačí 3-8 m³. Pokud potřebujete přesnější výpočet, můžete použít tento vzorec:

= N x Q x T

N je počet osob v připojeném objektu
Q je průměrná spotřeba vody na osobu (litrů/den), u RD cca 100 litrů/den
T je časový interval vyvážení (počet dnů)

Mohu jímku použít na pozemku se spodní vodou?

Pro tyto případy doporučujeme dvouplášťové plastové jímky. Tento typ jímek je dražší, ale jste zajištěni proti jejímu poškození. Pokud na pozemku spodní vody není mnoho, je možné použít i samonosnou jímku nebo jímku k obetonování a opatření proti spodní vodě vytvořit dodatečně. Takto se zajistí dno nádrže.

Jaký rozdíl je mezi jímkou a septikem?

Jímka je bezodtoková nádoba, kterou je po naplnění třeba vyčerpat za pomoci fekálního vozu. Také ji můžeme opatřit odtokem a využít pro zachytávání dešťové vody. Septik je nádoba, která má vtok a odtok. V komorovém septiku probíhá vyhnívací proces a voda, která do septiku nateče, odtéká již přečištěná.

Jaké výhody má jímka nebo septik z plastu?

Plastová jímka má výhody téměř ve všech ohledech:

  • oproti variantě z betonu vychází levněji
  • je podstatně lehčí a tak se s ní lépe manipuluje
  • má delší životnost
  • je dokonale obousměrně nepropustná

Jaké mám možnosti, pokud potřebuji jinou velikost?

Náš dodavatel vám vyrobí produkt na míru. Cena je v tomto případě kalkulována individuálně a obvykle se pouze mírně navýší.

Mohu mít jímku ve sklepě? Musí být schovaná pod terénem?

Jímka, septik nebo žumpa nemusí být schované pod terénem ani pod podlahou. V tom případě je ale třeba uvést to v objednávce a dodavatel vám jímku nebo jiný produkt připraví v nadzemní variantě.

Jsou plastové jímky, septiky a žumpy 100% vodotěsné?

Ano, všechny námi nabízené produkty v této kategorii jsou 100% vodotěsné. Zkouška vodotěsnosti se provádí u každého výrobku a je doložena přiloženým atestem.

Všechny prodávané výrobky najdete v kategorii Jímky a septiky.