Firma MORAVOSTAV družstvo zahájila v roce 2020 výrobu prefabrikovaných sádrokartonových prefabrikátů, designových a Art sádrokartonových dílů pod obchodní značkou  M3D® v Brně Modřicích za pomoci nejmodernějších CNC technologií.

Díky soustředěné práci skupiny zkušených odborníků v oblasti suché výstavby představuje novinkovou nabídku kvalitních SDK prefabrikátů pro zkvalitnění a zrychlení vaší stavby, úsporu nákladů i řešení řady obvyklých konstrukčních problémů.

Funkční sádrokartonové díly slouží nejen ke zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení technologických postupů, ale řeší také řadu detailů týkajících se funkce SDK systémů, které doposud nebylo běžně možné během stavby realizovat. Pro výrobu prefabrikátů jsou používány sádrokartonové desky výrobců, které splňují požadované parametry pro speciální vysokopevnostní sádrokartonové desky.

Funkční sádrokartonové díly:

  • přispívají ke zkvalitnění provedení jednotlivých detailů
  • eliminují nepřesnosti a nekvalitní provedení snížením podílu řemeslné práce
  • šetří pracovní čas potřebný k realizaci
  • snižují náročnost likvidace odpadů

Podívejte se na ukázkový příklad úspory nákladů i času u montáže čtyřstranného obkladu ocelové konstrukce o výšce 2,6 m a rozměrech 330 x 280 mm klasickým způsobem a za použití prefabrikátu O Profil M3D.

Porovnání celkových nákladů (základní prodejní ceny):   

    Klasický postup Prefabrikát M3D
Název materiálu JC mn. Celkem cena mn. Celkem cena
UD profil   [bm] 9,50 10,92 103,70 10,92 103,70
CD profil [bm] 14,50 0 0,00 2,5 36,30
Narážecí trn [ks] 5,00 24 120,00 24 120,00
GKF (DF)12,5mm  [m2] 59,- 3,4 200,60 0 0,00
Prefabrikát "O M3D" [bm] 347,- 0 0,00 2,6 904,00
Al roh [bm] 5,60 4 22,40 0 0,00
Vrut TN 25 [ks] 0,12 88 10,60 108 13,00
Uniflot [kg] 32,00 14,5 464,00 1 32,00
Skelná páska [bm] 0,90 12 10,80 3,8 3,40
Finální tmel [kg] 17,00 4,1 69,70 1,2 20,40
Celkem materiálové náklady     1001,80   1232,80
Mzda montáž +úklid [hod] 300,- 2,2 660,- 0,4 120,-
Celkové náklady     1661,80   1352,80

Závěr:

Finanční úspora celkových nákladů:      309,00 Kč

Úspora pracovního času :                      1h 23 min

Denní výkon: - klasickým postupem    9,5 bm

                        - z prefabrikátu               52 bm