Prohlédněte si náš katalog inženýrských sítí WOODCOTE

Inženýrské sítě zajišťují přívod a odvod energií, vody, plynu a kanalizacím na pozemek rodinných i bytových domů a průmyslových objektů. Kvalitní zasíťování pozemku je základem bezproblémového fungováním stavby. Odebíráme od předních dodavatelů.

V našem katalogu se budeme věnovat především hospodařením s vodou a kanalizaci, která zahrnuje:

  • Zadržování dešťové vody na pozemku
  • Odvádění dešťové vody od objektů
  • Připojením objektů na inženýrské sítě
  • Vrtané studny

Více informací přímo v naší divizi Vodo Topo Plyn - najít nejbližší pobočku.