Novelou stavebního zákona se od 1. ledna 2018 výstavba oplocení zásadně zjednodušila a při stavbě plotu máte relativně volnou ruku. Stavba se řídí Zákonem č. 183/2006 Sb. – zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Podle stávající právní legislativy není povinnost mít oplocený pozemek kolem domu nebo zahrady. 

Není ani potřeba mít územní souhlas, ani se stavebnímu úřadu nemusí stavba ohlašovat, pokud plánovaný plot nepřesahuje výšku 2 metry, nebo nehraničí s veřejným prostranstvím a bude v zastavěné oblasti. Za splnění daných podmínek není tedy potřeba mít souhlas souseda se stavbou.  

Další požadavky na stavbu plotu nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník. Nový občanský zákoník ustanovuje pojem “rozhrada” jako označení pro plot kovový, betonový, dřevěný, nebo třeba živý, ale i pro zídku, mez, strouhu, stromořadí, cestu, nebo jiné přírodní ohraničení či ohraničení umělé. 

Vlastníkem plotu je podle občanského zákoníka ten, kdo jej postavil. V takovém případě, kde je jasné vlastnictví, je také jasné, kdo hradí náklady na údržbu a opravu. Společná rozhrada je taková, která leží na hranici dvou sousedních pozemků a nachází se na obou z nich. Vlastníkem jsou pak obě strany bez ohledu na to, kdo ji vybudoval. Náklady by pak měli sousedé nést společným dílem. 

I když zákon říká, že při stavbě plotu do dvou metrů není potřeba zajišťovat souhlas, je vždy lepší domluvit se na jeho konečné podobě i se sousedem. Dvoumetrová betonová zeď nejspíš dobré sousedské vztahy nepodpoří. Naopak živý plot pro oplocení zahrady plní jak funkci oddělení pozemků, tak také může plynule zapadnout do krajiny, přitom náklady na pořízení nemusí být vysoké. 

Živý vs. neživý plot v kostce

Výhody živého plotu:

 • můžete si namíchat složení živého plotu z různých stromů a keřů tak, aby v každou roční dobu poskytovaly jinou radost (květy, zbarvení listů, plody) a vaši zahradu plot dobře doplňoval (okrasný živý plot, kvetoucí živý plot, užitkový živý plot),
 • pořizovací cena okolo 100 Kč na metr při koupi menších sazenic, 
 • nevyžaduje velkou údržbu,
 • nižší náklady na údržbu (nenatírá se), 
 • lapač prachu a hluku, 
 • využití ostříhaných větviček na rozdrcení a následné mulčování pod keře,
 • trnité keře (např. dřišťál nebo hlohyně) velmi dobře vytváří ochrannou bariéru,
 • vzrostlé stromy a keře zajistí zahradě i vám potřebné soukromí.

Nevýhody živého plotu:

 • mladé rostlinky funkci plotu nebo oddělovače zahrad nejprve neplní, potřebují více času na rozrostení, a neposkytují tak žádné soukromí, jde však koupit i hotový živý plot – člověk nemusí čekat, stačí mít peníze, 
 • u nás oblíbené jehličnaté stromy a keře (tůje, cypřišky, smrky, výjimku představuje tis) nedokáží regenerovat (choroby, provedení špatného řezu nebo proschnutí může mít za následek dlouhodobé poškození plotu),
 • stromy a keře je obvykle potřeba dvakrát ročně prořezávat. Pro někoho je to zábava a odreagování, pro jiného namáhavá práce (obzvlášť pokud je plot již vysoký a větve tuhé),
 • drahá vstupní investice v případě nákupu již vzrostlých a širokých sazenic. 

Výhody neživého plotu:

 • zajímavý architektonický prvek, např. při volbě přírodního kamene,
 • umožňuje poskytnout dokonalé soukromí,
 • dlouhá životnost v řádu desítek let,
 • bezúdržbovost,
 • levná a rychlá varianta v podobě pletivového plotu.

Nevýhody neživého plotu:

 • žádné soukromí a minimální překážka pro zloděje v případě pletivového plotu,
 • u plotu s podezdívkou vznikají dodatečné náklady na odvoz hlušiny (stavba má být založena až do nezámrzné hloubky),
 • dřevěný plot vyžaduje náklady na údržbu (potřeba plot obrousit a znovu natřít po pěti až deseti letech).

Plot je jednoznačně důležitou součástí domu a zahrady a jeho výběr bychom neměli brát na lehkou váhu, protože se často jedná o investici na několik desítek let