Hydroizolace pomocí asfaltových pásů – jak na to?

Hydroizolace ochrání váš dům, střechu, balkon nebo základy před tím, aby se voda dostala, kam nemá. Mezi nejčastěji používanými typy hydroizolací patří v současnosti asfaltové pásy. Ty dále dělíme na hydroizolační lepenky a oxidované nebo modifikované asfaltové pásy. Každou z těchto kategorií a její vlastnosti a výhody si nyní podrobněji představíme.

Hydroizolační lepenka

Lepenka slouží pouze jako provizorní hydroizolace méně namáhaných objektů, jako jsou dřevníky, boudy na nářadí, nebo přístřešky pro zvěř. Hydroizolační lepenka se používá v konstrukcích střech a spodní stavbě jako ochranná nebo separační vrstva. Vzhledem k malé tloušťce ji nelze natavovat k podkladu a svařovat plamenem. K podkladu se připevňuje přibitím. Aplikuje se při teplotách vyšších než 5°C.

Oxidované asfaltové hydroizolační pásy

Pásy z oxidovaného asfaltu se používají především jako hydroizolace ve spodní stavbě a také jako spodní vrstva ve vícevrstvých hydroizolacích střech. Asfaltovou krycí hmotu tvoří oxidovaný asfalt a minerální plnivo – oxidované asfaltové pásy jsou plastické a nemají vratný efekt. Ideální teplotní podmínky jsou pro ně od 0°C, kdy jsou ještě odolné proti vzniku trhlin, až po 70°C, než začnou stékat z nosné vložky. Při teplotě pod bodem mrazu se u tohoto typu pásu mohou objevit při ohybu trhliny v krycí hmotě. Vhodná teplota pro práci s asfaltovými pásy by měla být vyšší než 5°C.

Pro hydroizolaci spodní stavby doporučujeme používat hydroizolační pásy s vysokou pevností nosné vložky ze skleněné tkaniny, pásy s menší pevností a lze zase použít u nepodsklepených a méně náročných objektů nebo k izolaci střechy. Pro izolaci proti střednímu a vysokému radonovému riziku je nutné použít asfaltované oxidované pásy pro speciální aplikace – jako třeba KVKV Parabit AL+V S35 – v kombinaci s dalším pásem s nekovovou nosnou vložkou.

Všechny hydroizolační produkty najdete na Baushopu v kategorii Hydroizolace.

Modifikované asfaltové hydroizolační pásy

Modifikované asfaltové pásy se používají jako hydroizolace ve všech skladbách střech a spodní stavby, kde je požadavek na dlouhodobou životnost a vyšší mechanickou odolnost. Modifikací získávají velkou pružnost i za nízkých teplot a odolnost proti vzniku trhlin až do -25°C. Stejně tak mnohem lépe snáší i vyšší teploty. Aplikovat je lze i při nízkých teplotách do -5°C. Oproti oxidovaným asfaltovým pásům jsou elastické, to znamená, že se po natažení vracejí do původního stavu.

Jako vhodný materiál doporučujeme asfaltový pás Sklodek 40 special mineral s vysokou pevností nosné vložky ze skleněné tkaniny. V případě vícevrstvé hydroizolace spodní stavby jej lze použít i v kombinaci s pásem Elastodek 40 special mineral, který má nosnou vložku z polyesterového rouna. Tato vložka poskytuje pásu větší tažnost s vratnou reakcí. Kombinací pásů Sklodek a Elastodek tak vzniká hydroizolační souvrství, které je dostatečné pevné i průtažné a dokonale vyrovnává pohyby konstrukce. Tím je zajištěna ochrana hydroizolace před poškozením a její další bezproblémová funkce. Na ploché střechy se nejčastěji používají vodotěsnící vrstvy z jednoho nebo více modifikovaných asfaltových pásů, popřípadě z oxidovaného asfaltu (pouze jako podkladní vrstva).

Jako vrchní hydroizolace se používá pás Elastodek 40 special dekor, který má barevný hrubozrnný posyp a asfaltovou směs pásu chrání proti UV záření a přehřívání, lépe odolává teplotním a objemovým změnám, a také má větší tažnost a vratnou reakci při protažení v důsledku teplotních změn. Jako podkladní vrstva se používá pás Sklodek 40 special mineral, který má větší pevnost a odolnost proti namáhání podkladu. Hydroizolace má podstatný význam na kvalitu i životnost celé stavební konstrukce a proto se investice do ní vyplatí.

Podívejte se na celou naší nabídku hydroizolačních pásů i dalších hydroizolačních řešení v kategorii Hydroizolace.