Saint-Gobain Fórum 2018

 

Stavíme trendy

Tento podtitul letošního turné francouzské společnosti zastoupené v České republice, které bylo prvního února zahájeno na výstavišti v pražských Letňanech, není vůbec nadsazený. Saint-Gobain se na poli inovací pohybuje již 350 let od svého založení a udělení prvního patentu na výrobu litých zrcadel.

Po úvodu Jakub Benda publiku, složeném převážně z řad stavitelů, projektantů a architektů, představil filozofii výrobků zaměřených na řešení potřeb multikomfortního bydlení – do středu zájmu totiž staví nás uživatele, kteří, jak připomněl, tráví uvnitř budov většinu svého života.

Pavel Rydlo, otevřel fórum impozantním způsobem. Představil nový typ izolace Isover Twinner – sendvič složený ze šedého polystyrenu a slabší vrstvy minerální vaty. Odpadá tak komplikovaná montáž zateplení plášťů budov podle požární normy ČSN 73 0810:2016, která vyžadovala polystyren prokládat ochrannými pásy z čedičové vaty. V oblasti kolem stavebních otvorů a s odlišnými rozměry obou materiálů byla montáž o poznání pracnější a pomalejší. Kromě toho vlastnosti izolace překvapily dokonce i samotné vývojáře, když v testech mnohonásobně překonala požadavky stávajících norem.

Saint-Gobain Fórum 2018


Novinky u fasád

Michal Doubrava ve spolupráci s Tomášem Poštou demonstrovali zátěžový test omítky, která je vyztužena tkaninou. Michal Doubrava se podrobně věnoval vlivu výztuže na mechanickou odolnost celého systému, Tomáš Pošta předvedl řadu designových omítek Weber, které imitují různé jiné stavební materiály, jako je beton, dřevo, zdivo, druhy kameniva a další.

Akustika a design

Iveta Králová pokračovala prezentací akustických řešení produktové řady Ecophon. Na několika příkladech se účastníci v sále mohli na vlastní uši přesvědčit o účinném snížení dozvuku a hluku v místnosti po jednoduché montáži stropních zvuk pohlcujících panelů, v prostorách s vysokým stropem, mateřské školce, nebo přednáškové místnosti.

Snížení hodnoty hluku o pouhé 3 decibely znamená snížení o celou polovinu.

Vývojáři věnují mnoho času také designu akustických řešení. Jednotlivé prvky se dají podle potřeby účelně kombinovat a vytvářet například zajímavé podhledy, které polidští pracovní nebo veřejné prostředí.

Ivetu Královou vystřídala Lída Mikolášová zastupující výrobní značku Rigips – na inspirativních příkladech realizací ukázala tvárnost a možnosti designu sádrokartonových konstrukcí. V detailu pak přiblížila způsoby tmelení a výsledný efekt v závislosti na různém druhu osvětlení.

O lepidlech nejen do koupelny, suché výstavbě v mokrých prostorách a zelených střechách si budete moci přečíst v pokračování článku.

Saint-Gobain Fórum 2018

 

Lepidla nejen do koupelen

V druhé části programu Saint-Gobain fóra 2018 po vystoupení Ludmily Mikolášové převzal slovo Pavel Svatoš. Ve skvělé prezentaci produktové řady lepidel značky Weber vysvětlil přidané vlastnosti moderních lepidel a uvedl tipy pro jejich využití v projektové a stavební praxi.

Jak řekl, schopnost flexibilních lepidel již výrobci mohou uvádět pouze na základě testování podle normy. Flexibilní lepidlo bez porušení nebo prasknutí snese prohnutí dlaždice až o 5 mm. Další asi nejvíce sledovaná vlastnost lepidla je rychlost tuhnutí. Hodnotí se v závislosti na síle, při které ještě vydrží spojení s obkladem nebo dlažbou. U obkladu se také sleduje odchylka, o kolik obkladačka klesne působením gravitace, než dojde k úplnému zatuhnutí lepidla.

Suchá výstavba v mokrých interiérech

Ludmila Mikolášová blíže představila sádrokartonové desky Glasroc do vlhkých a mokrých prostor. Sádrové jádro zesílené skelnými vlákny je opláštěno vodoodpudivou skelnou rohoží. Sádrokartonová deska Glasroc neobsahuje žádný organický materiál a proto je dokonale odolná proti plísním. Před lepením obkladu už desky Glasroc nepotřebují penetrační nátěr. Další přidanou vlastností je ohebnost za sucha, která usnaďnuje konstrukci sádrokartonových obloukových zdí a podhledů.

Saint-Gobain Fórum 2018

 

Střechy mají zelenou!

Karel Sedláček z Isoveru jako poslední z přednášejících promluvil o jednom z posledních trendů, kterým jsou zelené střechy, a poradil, jak k tomuto účelu řešit speciální hydrofilní izolaci.

Zelené střechy zvláště ve městech účinně alespoň částečně kompenzují nedostatek zeleně a mají mnoho užitečných vlastností: kromě produkce kyslíku zadržují škodliviny, zabraňují přehřívání střechy, výborně fungují jako tepelná i zvuková izolace, brání šíření požáru, krášlí vzhled a další.

Střechy osazené vegetací jsou téměř bezúdržbové. Předpokladem pro jejich založení je
kvalitně provedená hydroizolace a odpovídající nebo zesílená statika konstrukce střechy.