V současné době trh čelí problémům s nedostatkem stavebních materiálů pro zateplení nebo s jejich dlouhými dodacími lhůtami. K tomu se přidává i neustálý nárůst cen. V této situaci Porotherm nabízí řešení: jednovrstvé zdivo bez nutnosti dalšího zateplení - cihly řady Porotherm T Profi.

Cihelné bloky Porotherm T Profi plněné minerální vatou představují naprosto čisté a technologicky správné řešení obvodových stěn rodinných domů či budov. Jednovrstvé zdivo z cihel Porotherm T Profi znamená konstrukci obvodových stěn pouze z pálených cihel bez nutnosti dalších vrstev zateplení a to s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Pokud máte v projektu cihlu Porotherm 30 Profi se zateplením 16 cm, můžete ji nahradit cihlou Porotherm 38 T Profi (viz obrázek) s těmito pozitivy:  

  • Zeštíhlení stěny z 460 na 380 mm 👍
  • Zlepšení součinitele prostupu tepla U z 0,18 na 016 😀

Jednoznačné výhody:

  • ÚSPORA MATERIÁLU - cihla bez nutnosti dalších vrstev zateplení
  • JEDNODUCHOST - není potřeba měnit projekt
  • ČAS - stavba může pokračovat bez čekání na zateplovací materiály
  • DLOUHODOBÁ INVESTICE - vyšší pořizovací cena je vykompenzována návratností v dlouhodobém horizontu