Copyright

Držitelem autorských práv k materiálům publikovaných v rámci tohoto serveru je společnost WOODCOTE CZ.

Osobám bez oprávnění provozovatele webových stránek je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do obsahu webových stránek a provádět jeho pozměňování.

Jakékoliv přejímání, přetiskování, publikování či přenášení materiálů a informačních struktur, které jsou součástí tohoto serveru, je výslovně zakázáno bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Zneužití obchodních značek uvedených na webových stránkách je výslovně zakázáno a bude řešeno všemi možnými právními cestami.

Všechna práva vyhrazena!
Copyright © WOODCOTE, 2003-2018